Posestvi Poljče in Bled

Zadruga Sava Lesce ima v lasti dve posestvi ( Poljče in Bled ) , kjer se ukvarjamo z lastno proizvodnjo mleka in pa proizvodnjo krme za lastne potrebe.

 

Na obeh dveh posestvih skupaj redimo 490 molznic in 300 ostalih govedi. Del plemenskih telic imamo v kooperacijski reji pri kmetih, ostalo pa je namenjeno prodaji.

Prav tako imamo zagotovljeno stalno prisotnost veterinarjev, kar nam omogoča dobro selekcijo in urejeno zdravstveno stanje črede.

 

Odgovorni osebi

kontaktna oseba:Olga CVENKEL (Posestvo Poljče)
telefon:04 533 34 42
fax:04 530 75 39
e-poštaolga.cvenkel@kgz-sava.si
 
kontaktna oseba:Kristjan JORAS (Posestvo Bled)
telefon:04 574 37 01
fax:04 574 37 01
e-poštakristjan.joras@kgz-sava.si