Odkup mleka

Odkup mleka je vodilna dejavnost na področju odkupa v zadrugi. Mleko odkupujemo od članov in nečlanov zadruge.
V preteklosti smo vse mleko oddajali v takratne Gorenjske mlekarne. S pripojitvijo Gorensjke mlekarne k Ljubljanskim mlekarnam, pa smo vse količine mleka, tudi z obeh lastnih posestev, oddajali v Ljubljanske mlekarne. S pristopom Slovenije k Evropski uniji, smo zaradi zelo neugodnih odkupnih cen slovenskih mlekarn, vse mleko pričeli voziti v italijanske mlekarne, kamor ga vozimo še danes.

 

Mleko, ki ga odkupujemo od naših kmetov je neoporečno in dosega visoko kvaliteto, kar je v današnjih pogojih velika prednost pri prodaji in plasmaju mleka.

 

Danes mleko oddaja okrog 60 kmetij. Včasih se je prirejo mleka ukvarjalo precej več kmetov, blizu 200. Visoki stroški prireje in vse nižje odkupne cene surovega mleka, pa so manjše kmetije prisilili, da so začele opuščati prirejo mleka ali pa so celo opustili kmetovanje.

 

 

 

Vodja zbirnega centra surovega mleka

 Urška KOKALJ
telefon:04 53 53 614
fax:04 53 53 621
e-pošta:ursa.kokalj@kgz-sava.si

 

Obračun mleka

 Marja KLINAR
telefon:04 53 53 613
fax:04 53 53 621
e-poštamarja.klinar@kgz-sava.si