Odkup ostalih kmetijskih pridelkov

Od drugih kmetijskih pridelkov odkupujemo  predvsem krompir, pa tudi pridelke, ki nam jih kmetje ponudijo.

 

V preteklosti je bil ta odkup kar pester. Odkupovali smo zelenjavo in jo naprej prodajali bolnici Jesenice, odkupljeno pšenico smo prodajali Žitu iz Ljubljane, za semenarno Ljubljana smo odkupovali semenski krompir, za Fructal Ajdovščina pa sadje za predelavo. Z leti so se razmere na trgu zelo spremenile in odkupne cene so se znižale. Podjetja niso imela več interesa kupovati domačih pridelkov, saj so hrano in surovine začele uvažati po precej nižjih cenah.

 

V teh časih pa se ljudje vedno bolj vračamo nazaj k domačim izdelkom, zato je tudi naš interes, da bi pridobili čim več kmetov, ki bi svoje izdelke tržili preko zadruge.