Predstavitev

Posestvi Poljče in Bled skupaj razpolagata z okoli 320 ha kmetijskih zemljišč.

 

Od leta 2004 so posestva vključena v integrirano pridelavo, kar pomeni, da gnojimo na osnovi analize tal, s fitofarmacevstkimi sredstvi pa škropimo samo v primeru preseženih pragov škodljivosti.

 

V letu 2014 sta posestvi doživeli večjo reorganizacijo, saj smo vso mlečno proizvodnjo, ki se je do takrat izvajala na obeh posestvih, locirali na posestvu Poljče, na posestvu Bled pa imamo lastno rejo telic.

 

Mleko, ki ga pridelamo na posestvu Poljče v celoti preko našega zbirnega centra prodamo na italijanski trg.