Kmetija GOGALA

KMETIJA GOGALA

 

 

Franc GOGALA

Dvorska vas 11A

4275  Begunje na Gorenjskem

Tel. : 04/ 530 72 60, 040 722 809

 

Kmetija Gogalovih leži na nižinskem območju pri Begunjah na Gorenjskem in obsega 11 ha kmetijskih površin. Od tega je 4,5 ha njiv, na katerih sejejo predvsem žito, sojo, koruzo in proso. poleg koruze za silažo sejejo tudi domače sorte koruze, ki jo zmeljejo v moko. Kmetija poseduje tudi 18 ha gozdov.

Gogalovi redijo 22 GVŽ od tega je stalno 10 krav molznic. Mleko oddajajo Kmetijsko gozdarski zadrugi Sava z.o.o., Lesce, nekaj pa ga prodajo na domu. Živina se ne pase, zato je potrebna večja skrb pri krmljenju in večja poraba časa za oskrbovanje živine.

Lastniki kmetije si izboljšujejo svoj dohodek z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji.

Franc Gogala je konec leta 2010 registriral dopolnilne dejavnosti in sicer predelavo sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, pijače, sadna vina in druge fermentirane pijače.

Za namene predelave sadja ima kmetija 1 ha svojega travniškega sadovnjaka, v najemu pa še 3,5 ha travniškega z raznimi sadnimi vrstami.

Čeprav je Gogalova kmetija šele dobro začela s predelavami na kmetiji, so se člani družine, še zlasti gospodinja že preizkusili na različnih izdelkih v predelavi sadja - marmelade in džemi, v žganjekuhi in predelavi v likerje ter raznih mlevskih izdelkov iz domačih žit, prodaji prosa in različne moke iz domačih belih, rumenih in rdeče sorte koruze ( avtohtona sorta Bohinjka ).

Na državni razstavi ~ Dobrote slovesnkih kmetij ~ je kmetija že prejela zlato priznanje za slivovo marmelado in dve srebrni priznanji za mešane marmelade. Na kmetiji že ponujajo več vrst marmelad tudi z vmešanimi figami, ingverjem in razne druge zanimive kombinacije sadja. Pri izdelavi likerjev se poslužujejo raznovrstnega sadja in jagodičevja, grozdja, ribeza, buč, kutin ...

 

Nedavno so na kmetiji nabavili mlin, da lahko žita in koruzo doma sproti meljejo. Na kmetiji je možno kupiti pakirana žita ( ječmen, pšenico, grah, sojo, proso ) ali pa moko iz doma pridelanih žit. Vsako leto pridelajo najmanj 15 ton krompirja, ki ga tudi ponujajo za prodajo.

 

Kmetija je ravno v obdobju preusmerjanja v ekološko pridelavo in si bo v jesenskem času že pridobila certifikat - ekološka kmetija.

Kmetija je bila že nekajkrat predstvaljena v lokalnih časopisih.

Gogalovi večino svoje ponudbe prodajo na domačem dvorišču, izkušnje pa že imajo s prodajo na trćžnicah na Jesenicah, Lescah in Bledu.

Za namene prodaje otroci že urejajo domačo spletno stran, nameravajo se priključiti tudi prodaji preko spletne strani KGZS ~ Kupujmo domače ~.