Zadruga danes

Zadruga SAVA Lesce z. o. o. danes šteje 101 člana. Njena osnovna dejavnost je prireja mleka, ki se izvaja na posestvu Poljče. Poleg tega se zadruga ukvarja še z:

- lastno rejo telic črnobele pasme na posestvu Bled

- pridelavo krme za lastne farme 

- pridelavo sadja, predvsem jabolk in nekaj hrušk, sliv ter orehov v sadovnjaku Resje

- pridelavo ajde, ki jo predelamo v kvalitetno ajdovo moko

- predelavo sadja (iz sadovnjaka Resje) v 100 % jabolčni sok, jabolčni kis in jabolčne krhlje

- odkupom živine in drugih kmetijskih pridelkov in izdelkov

- odkupom mleka in prodajo le-tega na evropski trg po konkurenčnih cenah preko zbirnega     centra v Poljčah

- prodajo repromateriala, materiala za vrtičkarje... v zadružni trgovini Lesce...

 

Trenutno nas je v zadrugi zaposlenih 35.

 

Upravni odbor v tem mandatu vodi predsednik zadruge Slavko Rabič. Ostali člani upravnega odbora so: Andrej Avsenek, Ciril Černe, Florijan Černe, Boštjan Frelih, Matej Krajnc,  Aleš Resman, Andrejka Šebat in Janez Šebat.

 

Predsednik nadzornega odbora zadruge je Vinko Toman, člana pa sta še Branko Hlebanja in Peter Razinger.